Manami Okuda Korosensei Tōka Yada Karma Akabane Ritsu Kaede Kayano Philip J. Fry Rinka Hayami Asada Shino "Sinon" Rio Nakamura Nagisa Shiota group Sheldon J. Plankton Hiromi Shiota Hinata Okano Miho Jūfuku Sakura Kiyashiki B.J. Irina Jelavić Aguri Yukimura Yukiko Kanzaki Hinano Kurahashi picture:

Manami Okuda Korosensei Tōka Yada Karma Akabane Ritsu Kaede Kayano Philip J. Fry Rinka Hayami Asada Shino
90 out of 100 with 261 ratings

Discussion: